Elektriker vid renovering

Många är vi som har renoverat eller håller på att renovera ett hus eller byggnad. Tror också att vi är flera som har funderingar kring elektroniken, vågar jag göra något själv och får jag verkligen dra egna ledningar? Svaret på den sista funderingen är … nej. För att elledningarna ska bli godkända så måste dessa dras av en behörig elektriker. Jag valde efter lite research att anlita ett företag som heter MSW Service, bor du i Skåne län så kan du anlita din elektriker i Kävlinge.

Anlita behörig elektriker

Att tänka på som i mitt fall som husägare, är att det är jag som har yttersta ansvaret för att elen är
rätt dragen. Annars kan det få förödande konsekvenser! Det finns några saker du kan göra själv, utan att vara behörig elektriker, och det är att byta elkopplare och anslutningsdon för högst 400V och 16 A. Du kan också ändra en fast anslutning som hör till ljusarmaturer i torra och brandsäkra miljöer. Självklart måste du fortfarande vara säker på vad det är du gör. Vad man inte vet när man köper ett hus, är om elen är godkänd, det vill säga dragen av en behörig elektriker. Om du är osäker så kan du alltid anlita en elfirma i efterhand för en elbesiktning. Den största risken om du har ett elsystem hemma som inte är dragen på rätt sätt, är att det blir en kortslutning med brand till följd och att din försäkring inte täcker den.

Vilken elektriker har behörighet?

Som i så många andra branscher finns det olika behörighet även för elektriker. Det kan vara lite rörigt så för att underlätta för sig själv så kontaktar man ett elbolag, talar om vad man vill ha hjälp med så skickar dom rätt person för jobbet. Annars gäller att en elektriker med AB-certifikat har behörighet för alla typer av elarbeten. Ett ABH- eller ett ABL-certifikat ger en liknande behörighet. Andra servicetekniker och hantverkare har en svagströmsbehörighet. Då får dom installera fasta anslutningar till ett befintligt system som vid installation av larmanordningar och fläktsystem, data-och larmanordningar samt värmekällor, deras certifikat börjar då med ett B.