Voorjaar 2017

Het is voorjaar! De hardlopers gaan het duin weer in en ook de wandelaars kunnen weer volop genieten van het heerlijke weer. Allemaal redenen om vrolijk te worden, maar toch was het AMAK-bestuur een beetje in mineurstemming. Waarom dan, vraag je je af.

Wel, tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 februari jl. hebben we afscheid genomen van onze voorzitter, Piet van der Molen en van onze secretaris, Marlies Dekker. Ik zou het secretariaatswerk van Marlies overnemen en er werd naarstig gezocht naar een nieuwe voorzitter, bij voorkeur één van  de hardlopers. Helaas heeft niemand zich aangemeld om de voorzittersrol op zich te willen nemen.

Maar … we gaan niet bij de pakken neer zitten! Marlies is bereid om voorlopig nog aan te blijven als secretaris en ondergetekende neemt het voorzittersstokje van Piet over. Dit betekent dat het bestuur voorlopig weer op sterkte is, maar nu blijven we natuurlijk op zoek naar een nieuwe secretaris.

Rest mij iedereen een heel mooi en sportief voorjaar toe te wensen.

Namens het bestuur,

Sandra Eriks-Mynett

Onze sponsors